Elementarz ekologiczny

Ilustracje do książki „Elementarz ekologiczny” autorstwa Patrycji Wojtkowiak- Skóry oraz Justyny Jednoróg, wyd. Wilga, 2020. Książka pokazuje jak można żyć w bardziej ekologiczny sposób, sama również jest wydrukowana na papierze z certyfikatem FSC, a grzbiet książki został wykonany zgodnie z zasadami zero waste- jest szyty, wykonany bez kleju lub dodatkowej tektury.© Wydawnictwo Wilga


Illustrations for the book „Ecological Primer” by Patrycja Wojtkowiak-Skóra and Justyna Jednoróg, ed. Wilga, 2020. The book shows how to live in a more ecological way, it is also printed on FSC-certified paper, and the spine of the book is made in accordance with the zero waste principles – it is sewn, made without glue or additional cardboard.

Comments are closed.